DZB Slovensko s r.o.

  • Staviteľská 7, 83104 Bratislava
  • +421 (0)2 446 316 42
  • +421 (0)2 444 550 88
  • info@dzb.sk
  • GPS: N48°11´29″ , E17°10´10″

IČO: 46,844,732
DIČ: 2023612448
IČ DPH: SK2023612448

Bankové údaje:
Číslo účtu: 1186688003/1111
IBAN: SK12 1111 0000 0011 8668 8003

SWIFT: UNCRSKBX
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontaktný formulár

Kontak SK